Albatrossen på väg tillbaka tack vare nya metoder

Foto: David

Världens bredaste fågel, Albatrossen, har stått under stora hot från fisket under lång tid då fåglarna fastnar i näten och dör. Nu börjar enkla metoder tas fram för att förhindra biverkningarna och det har gett bra resultat.

Albatrossen, världens bredaste fågel, med ett vingspann på uppemot 3,5 meter, har länge stått under stort hot från trålfisket runt om i världen. Tillsammans med andra sjö- och havsfåglar fastnar de i nät eller på krokar och dras därefter med under ytan och drunknar.

Albatrossen lever i södra halvklotets alla världshav och kan ses ända upp till norra Stilla havet.

Nya metoder har genom ett projekt som startades för tio år sedan testats för att minska dödligheten bland fåglar i samband med fiske. Man har valt att fokusera på områdena kring Sydafrikas och Namibias kuster där problemet har varit som störst.

Nästan all bifångst av fåglar har försvunnit sedan försöket inleddes vid kummelfiske med trål år 2006 enligt organisationen Birdlife International.

När man upptäcker att vårt arbete sparar 30 000 albatrossliv om året utanför Namibia är det en underbar erfarenhet, säger Clemence Naomab, instruktör på Albatross Task Force i DN.

Metoderna som används är varken dyra eller svåra att få till. Den effektivaste metoden är att spänna upp linor efter båtarna med färgglada flärpar. En annan är att fiska nattetid när albatrossen inte är aktiv. Den tredje metoden är att sätta tyngder på krokarna så att de snabbt kommer utom räckhåll för fåglarna.

Av 20 albatrossarter, varav 19 tidigare utrotningshotade, ser man nu en ljusning. Idag har antalet reducerats till 15, mycket tack vare de senaste årens projekt. Det är fortfarande en väldigt lång väg kvar att gå för att minska denna siffra till noll, men andra orsaker spelar troligtvis också in till minskningen av denna vackra stormfågel.

Miljö online2

Liknande artiklar