Användningen av fossila bränslen minskar

Foto: Pexels

Användningen av fossila bränslen i Sverige har minskat stadigt sedan 80-talet. Men fortfarande krävs stora insatser, framför allt inom transportsektorn.

Energimyndigheten släpper nu den årliga rapporten Energiindikatorer 2016, som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. I årets upplaga kan man läsa att användandet av fossila bränslen som kol, olja och naturgas minskat med 18 procentenheter sedan början av åttiotalet.

Allra bäst går det i bostadssektorn. 2014 var andelen fossila bränslen två procent, jämfört med 36 procent för trettio år sedan. Tyngre går det för transport – och industrisektorerna. Svensk transport förlitar sig fortfarande på oljan, och hela 84 procent av dess energianvändning kommer därifrån. Men Energimyndighetens utredare Anna Andersson är ändå positiv:

Transportsektorn är den sektor som använder mest fossila bränslen men där börjar nu omställningen ta fart. Det sista året har tre procentenheter av det fossila fasats ut och biodieseln ökar kraftigt.

Tre procentenheter kan tyckas vara lite, och med tanke på målet om en svensk fossilfri fordonsflotta år 2030 bör tempot ökas. 30 juni kommer Trafikverket publicera en ny utredning om vilka styrmedel och åtgärder som kommer krävas. Även industrin har en bit kvar att gå, även om andelen fossila bränslen totalt halverats sedan åttiotalet.

Miljö online2

Liknande artiklar