Bara tomt prat om hantering av matavfall?

Foto: Kils Avfallshantering

Ett år har gått sedan SMB:s förra artikel om stockholmarnas urusla möjligheter att slänga och sortera matavfall. Redan då skrev vi om sorteringsanläggningen i Högdalen som var planerad att byggas.

I dag är planerna fortfarande att den ska byggas, men arbetet verkar vad det ser ut i det närmaste ha stått still sen ifjol. Vi kan bara hålla med Katarina Luhr, miljöborgarråd (MP) kring hennes uttalande i DN.

Stockholm är en av de sämsta kommunerna i landet på matavfallsinsamling, och vi måste bli mycket bättre.

Målet att 50 procent av avfallet ska sorteras till 2018 (det vill säga om två år!) och målet att 70 procent ska sorteras år 2020 känns idag väldigt långt borta. Ambitionerna är bra, men fortfarande verkar det vara mycket prat och lite som görs.

Förra året skrev DN i en artikel att ungefär 13 procent av stockholmarnas matavfall kunde återvinnas (inräknat storkök, restaurang med mera). I år har siffran klättrat upp till 17 procent enligt DN. Med lite enkel huvudräkning borde då siffrorna ligga på cirka 19 procent respektive 21 procent år 2018 och 2020 jämfört med förra året om det fortsätter i samma takt. Det är ganska långt från de uppsatta målen på 70 procent.

Även en biogasanläggning krävs för att kunna omvandla matavfallet till energi som kan användas som ersättning för fossila bränslen, men det är en fråga som ännu inte verkar ha kommit upp på stadsbyggnadskontorets bord.

DN valde att ställa en väldigt vettig fråga till Marita Söderqvist, enhetschef för matavfallsinsamlingen på Stockholm Vatten.

Varför går det så trögt i Stockholm?

– Det beror på hur infrastrukturen ser ut. Stockholm är den enda kommunen i landet som fortfarande har säckhämtning av sopor, 60 procent i innerstaden. I andra kommuner med mycket slätmark kan man bestämma att ”nu har vi matavfallsinsamling i separata kärl”. Det är bäst eftersom man får rent material, men i Stockholm är det inte fysiskt möjligt.

Fysiskt möjligt eller inte, man kan lätt konstatera att Stockholm är långt efter väldigt många andra kommuner vad gällande hantering av matavfall, där sortering av kompost är en naturlig del av vardagen.

Miljö online2

Liknande artiklar