Elva organisationer uppmanar riksdagsstyrelsen: Behåll Right Livelihood-priset i riksdagen

Foto: Melker Dahlstrand

Menar att beslutet att porta prisutdelningen är ”djupt beklagligt”.

Riksdagens talman, Urban Ahlin (S), har bestämt att Right Livelihood-priset, det så kallade ”alternativa Nobelpriset”, inte längre ska få delas ut i riksdagen, en tradition som pågått i över 30 år.

I går skrev Supermiljöbloggen om den massiva kritik som kommit mot beslutet, bland annat från riksdagsledamöter från sju av riksdagens partier, från många av pristagarna själva, exempelvis Bill McKibben från 350.org, samt från Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande.

Nu kommer ytterligare kritik från inte mindre än elva svenska organisationer, bland annat Naturskyddsföreningen, RFSL, RFSU, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen samt LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

I en debattartikel på SVT Opinion skriver de att talmannens beslut är ”djupt beklagligt”. De skriver vidare:

Pristagarna gör ovärderliga insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och fred. Prisutdelningen i Sveriges riksdag innebär ett erkännande som ger förföljda pristagare ett stärkt skydd mot hot och våld. (…)

Sverige har ett gott rykte internationellt för landets engagemang i frågor som rör demokrati, jämställdhet, hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter – precis de frågor som vi arbetar för och som Right Livelihood-priset uppmärksammar. Det skulle skicka väldigt märkliga signaler till svenska folket, det internationella samfundet och människorättsförsvarare världen över om världens viktigaste samhällsförändrare inte längre kan hedras i riksdagen.

Samtidigt finns en öppning. I dag möts nämligen riksdagsstyrelsen, som har möjlighet att ändra beslutet. Debattartikel från de elva organisationerna avslutas på följande sätt:

Vi utgår från att riksdagsstyrelsen även fortsättningsvis väljer att upplåta riksdagens lokaler för att hedra några av världens viktigaste människorättsförsvarare. Allt annat vore ett stort misstag som riskerar att få negativa konsekvenser för kampen mot förtryck runt om i världen, liksom för Sveriges roll i detta arbete.

Miljö online2

Liknande artiklar