Energiministrar samarbetar för mer havsbaserad vindkraft

Foto: Ad-liftra (CC BY-SA 3.0)

En ny överenskommelse har undertecknats av nio nordeuropeiska länder, däribland Sverige. Överenskommelsen ska underlätta expansionen av havsbaserade vindkraftsprojekt och sporra framtida investeringar.

På måndagen möttes energiminister Ibrahim Baylan och hans gelikar från Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, Norge, Frankrike, Danmark, Irland och Belgien för att påbörja samarbetet. Målet med den nya överenskommelsen är att minska kostnaderna och samtidigt skynda på utvecklingen av vindkraft till havs.

Genom att skapa gemensamma normer kring elnät, tekniska frågor, finans och säkerhet är tanken att underlätta expansionen av vindkraft i norra Europa. Giles Dickson, VD för WindEurope, kommenterade överenskommelsen:

Det här är en tydlig avsiktsförklaring som ger den havbaserade vindkraftsindustrin ett utökat självförtroende och detta kommer att driva på framtida investeringar.

Enligt Dickson är det nya samarbetet en viktig del i byggandet av ett säkert, billigt och hållbart europeiskt energisystem.

Miljö online2

Liknande artiklar