Greenpeace oroade över att Danmark vill tillåta bottentrålning i fiskefritt område i Kattegatt

Foto: Steen Brogaard

Nu startar organisationen en namninsamling riktad till den danska miljöministern, Esben Lunde Larsen (V).

I Sverige finns ett massivt stöd från både politiker, myndigheter och miljöorganisationer för att det område i Kattegatt där det sedan 2009 varit helt förbjudet att fiska ska ges ett fortsatt skydd, det har Supermiljöbloggen rapporterat om tidigare exempelvis här och här.

Men från dansk sida är trycket hårt för att öppna upp området igen för bottentrålning. Nu startar därför Greenpeace i Danmark en namninsamling riktad till den danska miljöministern, Esben Lunde Larsen från partiet Venstre, där hälsningen kort och gott är:

Sæt miljøet over fiskeriets kortsigtede interesser. Bevar det beskyttede område i sydøstlige Kattegat mod ødelæggende trawlfiskeri.

Bakgrunden till fiskestoppet i det aktuella området är att torskbeståndet i Kattegatt länge har varit nära att kollapsa. För sex år sedan var situationen så allvarlig att Sverige och Danmark gemensamt inrättade ett område i södra Kattegatt med starka fiskeregleringar. Åtgärden har varit gynnsam för torsken, och eftersom även bottenmiljöerna skyddats från fysisk påverkan i form av trålning har den biologiska mångfalden på bottnarna i det stängda området också gynnats.

Men ett enda tråldrag är allt som behövs för att förstöra dessa framsteg, det menar Magnus Eckeskog, havsansvarlig på Greenpeace i Danmark, som säger i ett pressmeddelande:

– Der skal ikke mere til end ét enkelt træk med bundtrawl-nettet for at smadre den enestående havnatur, som svenskerne ønsker frede.

I skrivande stund har 1 274 personer skrivit under uppropet.

Miljö online2

Liknande artiklar