Östersjön mår allt sämre

Foto: NASA/Commons Wikimedia

Östersjöns hälsa blir allt sämre. De syrefria och döda bottnarna breder ut sig och uppgår nu till femton procent av den totala bottenytan. Tyvärr verkar det inte heller finnas någon ljusglimt i sikte.

Det är den årliga miljörapporten Havet, ett samarbete mellan Havsmiljöinstitutet, Hav- och Vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket, som publicerade den skrämmande rapporten för några dagar sedan.

I Östersjön är det fosforutsläpp från de omkringliggande länderna som är den största orsaken till den allt sämre hälostatusen, och tyvärr kan fosforn lagras i bottensedimenten och därigenom påverka under lång tid. Annica Jacobson på Greenpeace är kritisk till politikernas hantering av problemet.

Det är naturligtvis bedrövligt, men det är dessvärre inte speciellt förvånade. Men det här är precis vad som händer när politiker reagerar alldeles för sent på varningssignaler, och varningssignalerna i Östersjön har pågått under lång tid. Det som är viktigt nu är att nytillträdda miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tar forskningens rekommendationer på allvar, säger hon till SVT.

I december 2014 kom vad många trodde skulle bli räddningen för Östersjön. Vindarna låg rätt och nytt, syrerikt vatten forsade in genom Öresund. Värdena blev mycket riktigt bättre tillfälligt, men trots detta var den stora volym som kom inte tillräcklig och de syrefria bottnarna har fortsatt att breda ut sig vilket påverkar stora delar om inte hela Östersjöns ekosystem.

Bland annat minskar områdena där torsken kan lägga sina ägg. Äggen behöver en viss syrehalt och en viss salthalt för att överleva, områden som idag minskar drastiskt.

Miljö online2

Liknande artiklar