Rockström: Vi måste lägga större fokus på matfrågan

Foto: Stockholm Resilience Centre

Nu har det gått en vecka sedan toppmötet EAT gick av stapeln i Stockholm. Konferensen, som grundades av Stordalen Foundation tillsammans med Stockholm Resilience Center för tre år sedan, samlar många av världens ledare inom miljöfrågorna. 

Att fossila utsläpp är dåliga för miljön, det vet de flesta. Men att maten vi äter står för 30 procent av de totala utsläppen är det få som känner till, menar professor Johan Rockström. Han var en av talarna under förra veckans konferens EAT forum, ett evenemang grundat av Stordalen Foundation som fokuserar på livsmedelsfrågornas påverkan på klimatet.

Vi bråkar om det fossila och kolkraftverk, men få människor vet om att jordbruket står för 30 procent av klimatpåverkan. Ändå har 90 procent av fokus i klimatdebatten hamnat på kol, olja och naturgas. Dessutom har hela miljödebatten de senaste 15 åren centrerats på klimatfrågan och då har andra frågor som den biologiska mångfalden, färskvattenförsörjning och luftföroreningar kommit i andra hand, säger Johan Rockström till DN Global utveckling.

Att livsmedelsfrågorna borde ha en central roll i klimatdebatten råder det ingen tvekan om. Han menar på att varken avtalet som skrevs under i Paris i höstas eller FN:s hållbarhetsmål kommer kunna uppfyllas om inte livsmedelsfrågorna vävs in i debatten.

Vi vet att överkonsumtion av exempelvis rött kött har tydliga negativa hälsokonsekvenser, men det är också en viktig orsak till klimatförändringar. Havsbaserad vild fisk är däremot hälsosam att äta, men innebär samtidigt oerhört stora utmaningar för miljön. Vi håller på att tömma haven på fisk. Så frågan är om vi kan rädda världen genom att äta hälsosamt och tvärtom, säger Johan Rockström till DN.

Den nya expertgrupp som togs fram under konferensen, bestående av 20 ledande experter på området, ska under de kommande 18 månaderna sammanställa forskning och statistik. Målet är att kunna ta fram hälsosam mat som är bra för klimatet. Expertgruppen ska utgå från flertalet av FN:s globala hållbarhetsmål i sitt arbete och förhoppningen är att ha ett underlag som kan hjälpa till att påverka politiskt.

Under årets konferens har en av världens största forskningsfinansiärer, det brittiska Wellcome Trust, valt att starta en ny stiftelse tillsammans med Stordalen Foundation och Stockholm Resilience Center, med namnet EAT foundation. Tillskottet av pengar är positivt för det kommande arbetet att få med livsmedelsfrågorna på klimatkartan.

Miljö online2

Liknande artiklar