Trängselskatten innebär fortsatt trafikminskning

Foto: Mats Halldin (CC BY 3.0)

Tio år efter att trängselskatten infördes i Stockholm kvarstår fortfarande en trafikminskning på omkring tusen fordon per dag. Sedan årsskiftets skattehöjning har framkomligheten i Stockholm förbättrats ytterligare med en trafikminskning på cirka fem procent, visar en ny rapport från Trafikverket.

Vi ser med tillfredsställelse en avlastning av trafiknätet som är helt nödvändig för Stockholmsregionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket har i samarbete med Stockholm stad och KTH följt upp förändringen av trängselskatten i Stockholm. Sedan nyår har det skett en femprocentig minskning av trafiken både in och ur innerstaden samt av trafiken på Essingelseden.

Trots fortsatta köer på de centrala delarna av Essingeleden går det i genomsnitt fortare att resa mellan södra och norra Stockholm eftersom köernas utbredning i tid och rum minskat. Den tidsperiod då trängseln är som värst har minskat med mellan en halv och en timma. Detta trots att både befolkning, inkomst och antal bilar kraftigt ökat sedan införskaffandet av trafikskatt år 2006.

Privatbilister står för större delen av minskningen men även lastbilstrafiken har minskat i innerstaden.

Att lastbilsvolymerna i innerstaden minskar är särskilt välkommet, säger Jonas Eliasson. Det har betydelse inte bara för trängseln utan även för luftkvaliteten.

Miljö online2

Liknande artiklar