Blåmusslorna hotas av surare hav

Foto: Benutzer:Darkone

Med surare hav tror forskare att vi kommer se mindre av blåmusslorna framöver, en av de filtrerare som kan hjälpa till att bromsa både övergödning och miljögifter genom rening av vattnet. 

Blåmusslor går att hitta längs stora delar av den svenska kusten, där de jobbar hårt med att rena haven. Nu tror däremot forskarna att de kommer få allt svårare att hänga sig kvar. Anledningen är att de trådar musslorna använder för att hålla sig fast vid stenar, klippor och andra underlag ser ut att kunna försvagas i takt med att haven blir allt surare, rapporterar Sveriges Radio. Vid labbförsök kunde forskarna se tendenser på att trådarna blev svagare i surare vatten. Det är bland annat ökad koldioxidhalt i atmosfären som bidrar till surare hav.

Utan sin möjlighet att klamra sig fast blir blåmusslorna ett lättare byte för rovdjur, vilket kan komma att påverka populationerna negativt. Labbförsöken gjordes på University of Washington och presenterades på en internationell konferens i Brighton.

Miljö online2

Liknande artiklar