Brasilien på god väg att ratificera klimatavtal

Foto: João Felipe C.S

Brasiliens representanthus har enhälligt godkänt det klimatavtal som togs fram i Paris förra året. Nu återstår en runda i senaten följt av godkännande av presidenten innan Brasiliens klimatmål blir lag.

Enligt brasilianska civilsamhällesgrupper är det här ett stort steg mot att bygga upp klimatarbetet i landet och många menar att ett slutgiltigt godkännande inte är långt borta. Det är även en positiv utveckling för klimatavtalet som kräver ett godkännande av 55 länder, ansvariga för 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser, innan det kan träda i kraft.

Brasilien är ansvarig för 6 procent världens utsläpp och nyheten har spätt på förhoppningar om att Parisavtalet kan träda i kraft redan i år.

I de nationella klimatmål som Brasilien lämnade in till FN i fjol står det bland annat att landet vill minska sina utsläpp av växthusgaser med 37 procent till 2025.

Miljö online2

Liknande artiklar