Invasiva arter ska förbjudas i EU

Foto: Appaloosa/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

De invasiva arterna, det vill säga främmande arter som kan skada inhemska ekosystem, ska förbjudas enligt ett förslag från EU. Detta gäller framförallt trädgårdsväxter, men även en del djur. 

EU lade i onsdags fram en lista på 37 arter som de anser ska förbjudas och bekämpas. Tanken är att listan ska byggas ut successivt och framöver innefatta ännu flera arter.

 I slutändan kan listan komma att omfatta flera hundra arter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket till DN.

Antalet främmande arter har ökat kraftigt de senaste åren och är nu ett såpass stort problem enligt EU att listan har tagits fram, trots de hinder den kommer kunna utgöra för den ekonomiska rörligheten. Listans arter kommer inte att få säljas i EU och har arterna spritt sig till det vilda så ska de bekämpas enligt EU-förordningen.

Framförallt trädgårdsväxter kan ligga risigt till, då många invasiva arter kommer därifrån och trädgårdsnäringen historiskt sett har en stor del i spridningen av dessa arter.

Melanie Josefsson säger även att en helsvensk lista håller på att utarbetas, där invasiva arter för det nordiska klimatet ska kunna listas, däribland mördarsnigeln.

De invasiva arterna har kommit till EU och Sverige på grund av bland annat friare handelsavtal och större import.

Med förändrat klimat kan nya arter som i vanliga fall inte är anpassade för svenska och europeiska förhållanden etablera sig och slå ut inhemska arter. Det är dock skillnad på invasiva arter och främmande arter. Invasiva arter är främmande arter som skadar befintliga ekosystem och även slår mot ekonomin genom de skador de orsakar, medan de allra flesta främmande arter är ofarliga, enligt Naturvårdsverket.

Miljö online2

Liknande artiklar