Mattias Svensson blir ny SMB-krönikör

Mattias Svensson är den omvände klimatskeptikern. Från att ha avfärdat klimathotet som något osant kämpar han nu tappert för en mer blågrön politik. Han frilansar, syns i otaliga debatter och ligger bakom boken ”Miljöpolitik för moderater”.

Snart tar han över SMB:s krönike-sida en gång i månaden för att lyfta hur miljöpolitik och liberalism kan gå hand i hand.

Vilken sakfråga tycker du är viktigast?

– Svårt att inte svara klimatet och växthusgasutsläpp som viktigast.

Sedan är jag rätt förtjust i historiska exempel på hur tidigare miljöproblem har lösts, liksom förstås exempel på hur liberaliseringar kan vara bra för miljön, som minskade miljöskadliga subventioner och politiska hinder för att bygga täta, växande storstäder.

Hur vill du att miljöpolitiken ska förändras?

– Det jag verkligen vill ha bort är fientligheten mot ny teknik och nya innovationer. Svaret på hur uppemot tio miljarder människor ska kunna leva väl på den här planeten, inom dess miljömässiga gränser, finns inte i dagens eller gårdagens sätt att leva. I övrigt görs en hel del bra, men för lite.

Grön skatteväxling, avskaffa miljöskadliga subventioner, experiment med nya trafik- och stadsbyggnadslösningar till exempel.

Vad kan Supermiljöbloggens läsare vänta sig av dig som krönikör?

– Att veta mer än skribenten. Jag är fortfarande rätt ny i de här frågorna, och betydligt mer samhällspolitiskt än naturvetenskapligt bevandrad. Så det är välkommet att korrigera och fylla i.

Men jag hoppas förstås kunna bidra med perspektiv och insikter, inte minst om värdet av personlig frihet och marknadsekonomi, också för miljön.

Miljö online2

Liknande artiklar