Rekordtidig algblomning en dålig nyhet för Östersjön

Foto: NASA (CC BY 2.0)

På junis sista dag nådde algblomningen Sveriges östkust. Det är tidigare än någonsin förr och prognosen ser fortsatt negativ ut.

Algblomning kallas den utveckling då planktonalgers tillväxt ökar kraftigt på kort tid och bildar stora algbestånd i hav och sjöar. När algerna sedan sjunker till botten leder det till syrebrist och döda bottnar.

Algblomning är ett naturligt förekommande fenomen, men det påskyndas av läckage av fosfor och kväve från exempelvis jordbruk. Östersjön har länge varit en utsatt vattenmassa och leder ligan för mest övergödda hav.

För att problemen med algblomning ska minska måste läckaget från jordbruket kring Östersjön minska. Östersjöns syrefattiga, döda havsbottnar tar i dagsläget upp en yta lika stor som två Danmark.

Förra sommarens kalla och blåsiga sommar ledde till att algblomningen inträffade först i början av augusti.

Miljö online2

Liknande artiklar