Rockström: ”Vi håller på att äta ihjäl både oss själva och planeten”

Foto: Beatrice Rindevall

Johan Rockström,  chef för Stockholm Resilience Centre och ordförande för organisationen EAT, flyttade under Almedalsveckan fokus från klimatet till jordbruket. I en panel varnar han att matfrågan måste få samma prioritet som klimatfrågan – annars riskerar planeten att kollapsa.

Det är inte första gången Johan Rockström lyfter maten. Som ordförande för EAT ligger frågan ständigt på hans tallrik. I en fördjupande intervju med Supermiljöbloggen radar han upp fyra anledningar till att göra något åt jordbruket och matkonsumtionen.

Jordbruket är världens enskilt största källa till utsläpp av växthusgaser. Omkring sjutton procent kommer direkt från jordbruksproduktion, och ytterligare lika mycket från avskogning, alltså när man gör om skog till jordbruksmark.

Den andra och tredje orsaken är att jordbruket är världens största konsument av färskvatten och att speciellt djurproduktionen använder enorma mängder kväve. Färskvattenanvändningen bidrar till att torka ut ekosystemen och frigöra koldioxid till atmosfären.

Slutligen är jordbruket den största orsaken till att vi förlorar biologisk mångfald. När vi förlorar biologisk mångfald så förlorar vi styrkan i ekosystemen – och därigenom förlorar vi också kolsänkor. De naturliga ekosystemen suger upp 25 procent av våra koldioxidutsläpp.

Under panelen i Almedalen talade han till en stor publik, där han tyckte att politiken ska stå för lösningarna.

Vi måste sluta expandera jordbruket, göra det fossilfritt och stoppa överanvändningen av antibiotika, för att ta några exempel. Vi behöver starka, modiga och väldigt ambitiösa politiska beslut, både i Sverige, EU och FN, sa han i SVD:s tält.


Läs mer:

Rockström: Vi måste lägga större fokus på matfrågan”

Framtidens mat växer på havsbotten

10 tips för att minska matsvinnet

Miljö online2

Liknande artiklar