30 värdefulla ekområden i södra Sverige ska restaureras

Foto: Jonas Hedin

Kan göras tack vare ekonomiskt stöd från EU.

I veckan stod det klart att EU:s Life-fond har beviljat pengar till ett projekt där 30 värdefulla ekområden i södra Sverige ska restaureras. ​Projektet ska pågå i sex år har en total budget på 80 miljoner kronor.

Länsstyrelsen i Östergötland är en av de inblandade aktörerna, och landshövding Elisabeth Nilsson säger i ett pressmeddelande:

– Det är verkligen roligt att vi får ansvar för ett så stort och så värdefullt projekt. Våra hagmarker är oerhört rika på olika arter av växter, fåglar och insekter. Den stora mängden ekar är unikt i förhållande till många andra naturområden. Värdena är kopplade till att dessa marker sköts genom att djuren betar och att röjningar sker. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med markägare, med lantbrukare, med andra länsstyrelser och med forskare.

Ekmiljöer tillhör de mest artrika miljöerna i svensk natur och fler än 1 000 arter, exempelvis större ekbock (bilden), är mer eller mindre beroende av trädslaget ek för sin överlevnad.

Miljö online2

Liknande artiklar