Allt fler män i Sverige köper ekologiskt

Foto: Ica

Hos Ica ser man nu en tydlig trend. 

Ica kom i veckan med sin hållbarhetsrapport för årets andra kvartal (pdf). I rapporten konstateras att det varit en fortsatt positiv försäljningsutveckling för ekologiskt.

Butiksförsäljningen av ekologiskt från Ica Sveriges centrala sortiment var under kvartalet fortsatt positiv. För rullande 12 månader uppgår försäljningsökningen för ekologiskt till 25 procent.

Maria Smith, chef för miljö och socialt ansvar på Ica Sverige, uttalar sig så här i hållbarhetsrapporten då det gäller vilka drivkrafter som finns bakom utvecklingen:

– Det är en kombination av flera faktorer. Till de främsta hör en ökad miljömedvetenhet, ett ökat fokus på djurhållning och ett allt mer utbrett intresse för hälsa och välmående. Att göra medvetna och genomtänkta val har dessutom hög social status. Parallellt med detta har även utbudet ökat och produkterna lyfts också fram på ett helt annat sätt en tidigare. Sammantaget blir det en positiv spiral.

På frågan om det finns skillnader mellan olika konsumentgrupper svarar hon:

– Det finns skillnader men de håller på att suddas ut. Om det tidigare var medvetna matälskare som var den största gruppen är det nu snarare trendkänsliga karriärister. Fortfarande är andelen högre bland kvinnor än män, men männen håller på att komma ifatt. Yngre köper mer ekologiskt än äldre. Inkomst verkar inte vara en avgörande faktor. Andelen som handlar ekologiskt är likvärdig mellan hög-, medel- och låginkomsttagare.

I Danmark var den ekologiska andelen av det totala värdet på livsmedelsförsäljningen 8,3 procent förra året, vilket var bäst i världen. Sverige är dock på god väg att knappa in och var samma år uppe i 7,7 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar