Damm rivs för att hjälpa flodpärlmusslan

Foto: Länsstyrelslen Örebro

Är den högsta damm i Sverige som tagits bort av naturvårdsskäl.

I går påbörjades rivningen av en sju meter hög damm i Hammarskogsån norr om Lindesberg, rapporterar TT Nyhetsbyrån.

I ån lever omkring 3 000 flodpärlmusslor som de flesta är runt 150 år gamla. Men de lever ett tynande liv. Länsstyrelsen i Örebro skriver så här om flodpärlmusslan:

Musslorna har en speciell livscykel. De är beroende av öring eller i vissa fall lax för sin fortplantning. Öring eller lax fungerar som mellanvärd. Honmusslorna släpper i slutet av sommaren ut miljoner små kloförsedda larver, så kallade glochidielarver, i vattnet. De fastnar på gälarna på öring eller lax och lever där till våren då de släpper.

Problemet i detta fallet har varit att dammen, som i dag inte används men som tidigare fungerat som vattenmagasin för kylvatten och släckning av bränder på bruksområdet, länge har stoppat öringen från att ta sig upp i ån. Men nu, efter fyra år av förberedelser, ska det alltså bli ändring på detta genom att dammen rivs ner.

– De flesta bestånd av flodpärlmussla i Norden är inte livskraftiga, de lyckas inte föröka sig. Gör vi inte något på de här ställena, som i princip är ålderdomshem för musslorna, riskerar bestånden att dö ut, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Örebro län, till TT Nyhetsbyrån.

Miljö online2

Liknande artiklar