Moderaterna kräver svar från regeringen om framtiden för det fiskefria området i Kattegatt

Foto: Emelie Helldén

Johan Hultberg, partiets miljöpolitiska talesperson, vill veta vad regeringen har för position i de pågående förhandlingarna med Danmark, som vill öppna upp området för fiske igen.

Supermiljöbloggen har flera gånger skrivit om det område i Kattegatt som efter en överenskommelse mellan Sverige och Danmark varit stängt för fiske sedan 2009. Beslutet togs i syfte att skydda den hotade torsken, och åtgärden har visat sig vara framgångsrik. Fiskebestånden i Kattegatt har gynnats, men även den biologiska mångfalden på bottnarna som på detta sätt skyddats från fysisk påverkan i form av trålning.

Men Danmark vill nu, efter hårt tryck från landets fiskeindustri, öppna upp området för fiske igen, och förhandlingar pågår med Sverige.

Vad den svenska regeringen vill i dessa förhandlingar är dock oklart, och det här har fått Moderaterna att reagera. Partiets miljöpolitiska talesperson, Johan Hultberg, har nu lämnat in en skriftlig riksdagsfråga till ansvarigt statsråd, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), där han skriver.

På grund av den allvarliga situationen för torskbeståndet i Kattegatt enades Sverige och Danmark 2008 om införa ett fredningsområde i Kattegatt och norra delen av Öresund. Överenskommelsen innebar att det, från den 1 januari 2009, infördes ett totalt fiskeförbud inom ett kärnområde i södra Kattegatt samt därtill ett större buffertområde med förbud mot fiske med sådana redskap som kan fånga torsk under dess lektid. Vidare förbjöds allt oselektivt trålfiske under hela året i en del av området.

Just nu pågår förhandlingar mellan den svenska och den danska regeringen om det fortsatta regelverket för fisket i Kattegatt. Enligt medieuppgifter vill man från dansk sida lätta på reglerna och bland annat öppna upp för mer trålfiske. Den svenska regeringens position i förhandlingarna är oklar.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

Avser statsrådet att verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt och norra delen av Öresund och i så fall hur?

______

Läs mer på Supermiljöbloggen:

Miljöorganisationer kräver att det fiskefria området i Kattegatt får fortsatt skydd
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att det fiskefria området i Kattegatt skyddas

Miljö online2

Liknande artiklar