Regeringen hemligstämplar alla dokument kring Vattenfalls brunkolsförsäljning

Orimligt, menar Greenpeace. 

I juli gav den rödgröna regeringen klartecken åt Vattenfall att sälja hela sin tyska brunkolsverksamhet till det tjeckiska bolaget EPH och dess finansiella partner PPF Investments.

Greenpeace som länge motsatt sig en affär och hellre vill se en utfasning av brunkolsverksamheten, begärde i samband med detta ut samtliga regeringshandlingar gällande försäljningen.

Men några dokument blev det inte. I svaret från Näringsdepartementet, som Supermiljöbloggen tagit del av, står bland annat:

De allmänna handlingar som förvaras i Näringsdepartementet och som motsvarar din begäran innehåller i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållanden som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde. (…) Handlingarna kan därför inte lämnas ut.

Jag finner det förvånande. Det verkar ganska orimligt att alla dokument i ärendet ”innehåller i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och driftsförhållanden som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde” som det heter i svaret, säger Dima Litvinov på Greenpeace, i en kommentar till Energimarknaden.

Miljö online2

Liknande artiklar