Ringhals 2 stänger ner för gott i juni 2019

Reaktorn har varit avstängd för reparationer länge, och återstarten skjuts nu upp ytterligare en gång. 

Förra månaden meddelade Vattenfall att Ringhals 2 ska stängas ned för gott den 30 juni 2019.

Reaktorn har inte producerat någon el sedan 2014 då det uppmättes ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt. Reparationerna har därefter dragit ut på tiden. I höstas förra året meddelade bolaget att återstarten för Ringhals 2 var planerad till den 4 november 2015. Men startdatumet har sedan dess skjutits upp flera gånger (se bild). Senaste budet enligt Vattenfall är nu att Ringhals 2 ska vara tillbaka på nätet den 1 december 2016 (+/-31 dygn).

Miljö online2

Liknande artiklar