”Alla hushåll som producerar egen el från sol och vind bör ges samma förutsättningar”

Foto: Patrick Miller

Problematiskt att den nuvarande skattelättnaden endast främjar de som bor i villa, menar OX2, som driver Sveriges största vindkraftskooperativ.

Regeringen har tidigare i år tillsatt en utredning som ska titta på vissa skattefrågor som har koppling till framställning av förnybar el.

Bland annat ska utredaren undersöka:

förutsättningarna för och lämpligheten av att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (t.ex. i kooperativa former), inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el komma i åtnjutande av skattereduktionen eller inom ramen för energiskattesystemet motsvarande skattesubvention.

Det här välkomnas av energibolaget OX2 som driver Sveriges största vindkraftskooperativ.

Linda Burenius Magnusson, Head of public affairs på OX2, säger i en kommentar till Supermiljöbloggen:

– Debatten om den så kallade solskatten har varit missvisande på flera sätt. Det har till exempel låtit som att det är enskilda hushåll som drabbas, när det i själva verket är stora anläggningar som skatten avser. Det som verkligen är en orättvisa för vanligt folk är att nuvarande skattelättnad för hushållen endast främjar de som bor i villa, men då har man ju struntat i minst halva befolkningen.

Hon förklarar vidare:

– De flesta har inte förutsättningar att sätta upp egna solceller på sitt tak för att man har ett olämpligt tak eller bor i lägenhet. Ännu färre har möjlighet att sätt upp ett eget vindkraftverk på sin tomt. Däremot skulle många kunna bli andelsägare i en större vind- eller solanläggning. Om man vill ha en bred folklig förankring så borde det vara en självklarhet att underlätta för alla hushåll som vill producera sin egen förnybara el, oavsett boendeform.

Enligt Ox2 är det mindre än en procent av hushållen i Sverige som i dag har sin egen elproduktion, merparten i form av andelsägd vindkraft.

Miljö online2

Liknande artiklar