Miljögift kopplat till småbarnsfeber

Foto: Public domain

Dagens Nyheter rapporterade igår om en dansk studie som visat ett samband mellan småbarnsfeber och och hur mycket perfluorerade ämnen (PFAS) barnens mammor haft i blodet under graviditeten.

Ämnena ifråga, en grupp industriellt framställda kemikalier, återfinns bland annat i våra impregnerade kläder och textilier, pizzakartonger och vattenavisade stekpannor och kastruller. När kemikalierna, som kroppen lätt absorberar, väl har kommit in stannar de kvar i flera år på grund av sin långa halveringstid  och ansamlas främst i levern och blodet.

På grund av sina fett -och vattenavisande egenskaper används PFAS ofta i friluftskläder och ämnena återfinns på ödsliga platser i naturen – långt borta från civilisationen. Väl ute i miljön bryts kemikalierna, troligtvis, inte ner överhuvudtaget. I en debattartikel på Supermiljöbloggen i somras uppmanade Greenpeace företaget Haglöfs att bli en ”föregångare istället för en förorenare” då Greenpeace uppmätt väldigt höga halter av PFAS i en av Haglöfs butiker.

I en studie i Danmark togs blodprover på flera hundra danska gravida kvinnor och proverna visade att 99 procent av dem hade perfluorerade ämnen i blodet. Forskare vid Syddansk universitet undersökte därefter i en ny studie hur många dagar om året barnen till dessa kvinnor var sjuka och hade feber och där trädde ett tydligt samband fram: mammor med högst exponering av de farliga ämnena fick barn med flest feberdagar.

Louise Dalsager, forskare vid Syddansk universitet, säger att undersökningen inte är ett klart bevis för att perfluorerade ämnen är orsaken till barnens feberdagar men att det visar att mer forskning behövs.

Miljö online2

Liknande artiklar