Miljörisker från läkemedel ska minskas

Foto: Public Domain

Läkemedelsverket har en ny handlingsplan för att minska miljöriskerna, rapporterar Sveriges Radio.

Att läkemedel spolas ut i sjöar och vattendrag efter användning och där har en stor påverkan på den biologiska mångfalden är det många som känner till. Frågan hur man ska göra för att minska utsläppen är däremot svårare att veta. Nu har Läkemedelsverket en ny handlingsplan för att minska miljöpåverkan redan i produktionsledet.

Läkemedlen försvinner ur våra kroppar genom avlopp och toaletter till reningsverken, där reningen inte tar upp allt. Detta leder till att en hög andel läkemedelsrester fortsätter ut i naturen där de tas upp av bland annat fiskar.

Läkemedel är både stabila och biologiskt aktiva. De är framtagna för att påverka levande varelser. Tyvärr har de också en påverkan på levande varelser i sjöar och vattendrag, säger Kia Salin, miljöstrateg på Läkemedelsverket.

Till exempel är ämnet Diklofenak vanligt förekommande i receptfria läkemedel. Ämnet slog ut en stor del av Indiens population av gamar då djuren åt av döda nötkreatur vars kroppar innehöll ämnet, enligt Aditi Desai vid SIWI, Stockholm International Water Institute.

I och med att informationen om ett läkemedels miljöpåverkan är hemlig blir det svårt för konsumenten att veta vad den ger för konsekvenser.

Enligt EU-lag är det förbjudet att kommunicera mer på förpackningen än den farmaceutiska informationen, säger Nicolai Schaaf.

Kia Salin, miljöstrateg på Läkemedelsverket säger till Sveriges Radio:

Just nu pågår en förhandling på europanivå kring vår veterinärlagstiftning. Där driver Sverige bland annat att ställa minimikrav på produktionen men också att tillgängliggöra den miljöinformation som tas fram om nya läkemedel både för djur och för människor.

Miljö online2

Liknande artiklar