Österåker fasar snart ut mikroplaster

Österåkers kommun kommer med stor sannolikhet snart bestämma sig för att fasa ut mikroplaster. Till 2017 är förhoppningen att mikroplaster ska ha försvunnit ur skärgårdskommunens alla inköp.

Först på bollen att förbjuda produkter med mikroplaster var Göteborg, och troligen kommer Österåker snart efter. I motionen som bifölls i miljö- och hälsoskyddsnämnden igår var punkterna:

  • Att Österåkers kommun snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast
  • Att ge miljö och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning under 2017 om hur utfasningen av produkter med tillsatser av mikroplast har fortskridit

Motionen som har ett brett stöd över blockgränserna lades av Aline Rojas Österlind (V) och Andreas Lennkvist (V).


Österåkers kommun har strax under 43 000 invånare och ligger i Södra Roslagen, norr om Stockholm.

Miljö online2

Liknande artiklar