Östersjöns svavelutsläpp har minskat med 90 procent – på ett år

Foto: Public Domain

Efter skärpningar i EU-direktiv blev svavelutsläppen i Östersjön nästan 90 procent lägre år 2015 jämfört med år 2014. De lägre svavelhalterna bidrog också till att utsläppen av småpartiklar minskade med 36 procent.

Fartygen står för ungefär 10 procent av de mänskliga svavelutsläppen, och varje månad går det tusentals fartyg på Östersjön. 2015 trädde EU:s nya svaveldirektiv i kraft och den tillåtna svavelhalten sänktes därmed från 1,0 till 0,1 procent. Som resultat blev svavelutsläppen 88 procent lägre år 2015 jämfört med år 2014.

De lägre svavelhalterna bidrog också till att utsläppen av småpartiklar minskade med 36 procent.

Genom att göra ändringar i miljöbestämmelserna har man lyckats minska utsläppen av småpartiklar som är skadliga för människan, säger Jukka-Pekka Jalkanen, specialforskare vid Meteorologiska institutet, till yle nyheter

Sedan bestämmelserna kring svalel skärptes har också Helsingforstraktens luftkvalitet hunnit förbättras, enligt regionens mätstation som noterade minskade svavelhalter förra året. Luftkvaliteten år 2015 blev därmed den bästa på länge och kunde klassificeras som ”god” eller ”tillfredställande” under stora delar av året.

Miljö online2

Liknande artiklar