Regeringen satsar 12,9 miljarder på klimatet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen presenterade idag klimatsatsningar i budgeten för nästa år. Satsningen beskrivs av regeringen som ”den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia”. Totalt satsar regeringen 12,9 miljarder kronor på klimatarbetet mellan 2017-2020. 

Satsningen består av att:

  • 3,5 miljarder kronor satsas på Klimatklivet, en satsning på lokala klimatinvesteringar.  Kommuner, företag, landsting och organisationer kan söka pengar från Klimatklivet om de själva satsar lika mycket som de söker. Pengarna kan användas till exempelvis laddinfrastruktur för elfordon, biogasanläggningar, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme och kommunikationsinsatser.
  • Stödet till investeringar i cykelinfrastruktur ökar med 250 miljoner kronor 2017 och 500 miljoner kronor 2018.
  • 5,9 miljarder kronor satsas på drift- och underhåll av järnvägen mellan 2019-2020. Utöver det satsas 200 miljoner kronor under 2017.
  • Ytterligare 500 miljoner kronor satsas på biståndet mellan 2017-2019. Det ökar möjligheterna till klimatfinansiering i låg- och medelinkomstländer.
  • 700 miljoner kronor satsas på Supermiljöbilspremien nästa år. Det är ett bidrag till den som köper en bil som släpper ut max 50 gram koldioxid per km.
  • I budgeten finns också en satsning på att köpa utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år från och med 2018. Den satsningen presenterades i samband med att regeringen sålde Vattenfalls brunkol, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

Miljö online2

Liknande artiklar