”Skyddet av Bratten långt ifrån tillräckligt”

Foto: Anders Hellberg

Naturskyddsföreningen kritiserar de nya fiskeregleringarna. 

I dag meddelade regeringen att nya fiskeregleringar från och med november i år ska börja gälla i det skyddade marina Natur 2000-området Bratten, som ligger i Skagerrak.  Enligt ett pressmeddelande från regeringen handlar det om att ”säkra Brattens unika livsmiljöer utan att begränsa yrkesfisket mer än nödvändigt”.

Just detta har fått Naturskyddsföreningen att reagera. För fiskeförbudet kommer enbart gälla i  27 procent av Brattens totala yta.

Ellen Bruno, föreningens expert i frågor om marina ekosystem och fiske, säger till Göteborgsposten:

– Den allra största delen av de 27 procent av hela Bratten som nu ska bli skyddade för fiske är områden som redan i dag inte fiskas och skyddet täcker inte de skyddsvärda områdena av Bratten. Av de mest skyddsvärda områdena är det bara cirka sex procent som skyddas och det är långt ifrån tillräckligt.

Hon fortsätter:

– De områden där bottentrålning nu kommer att förbjudas är små, splittrade områden. Jag hade velat se ett eller två stora, sammanhängande områden men förslaget som det ser ut togs fram för att inte störa yrkesfisket, inte primärt för att skydda de hotade arterna som finns där.

Miljö online2

Liknande artiklar