Utsläppen av växthusgaser i Sverige ökade under årets första kvartal

Foto: Anders Hellberg

Mer fossila bränslen användes jämfört med samma period förra året, visar ny statistik från SCB.

16,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, så mycket släppte svenska ekonomiska aktörer ut under årets första kvartal. Det är en ökning med 1,9 procent jämfört med samma period 2015.

Den nya statistiken kommer från SCB:s Miljöräkenskaper.

Ökningen skedde framför allt inom el- gas- och värmeverk, pappers- och pappersvarutillverkning samt i transportbranschen. En av förklaringarna till att användningen av fossila bränslen ökade är att temperaturen första kvartalet 2016 var lägre än motsvarande period 2015 vilket ökade behovet av energi för uppvärmning.

Miljö online2

Liknande artiklar