WWF lyfter havet i ny höstsatsning

Foto: WWF

”Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Men det funkar inte längre – haven håller på att kollapsa.”

Så skriver WWF på sin hemsidan Rädda haven, där de tar upp allt från överfiske till nedskräpning. I en ny satsning har de ny börjat med WWF Dokumentär, en poddserie som kallas Under ytan.

– Med WWF Dokumentär vill vi lyfta viktiga frågor och spännande berättelser som vi hoppas kan engagera och inspirera många. Under Ytan är ett sätt att ge röst åt havet och dess invånare, där vi tas med på äventyr både under och ovan ytan, säger Mariann Eriksson, chef för marknadsfrågor på WWF.

Det första avsnittet i Under Ytan med Rachel Bråthén, Yoga Girl, går att ladda ner här. I kommande avsnitt dyker bland annat klimat- och biståndsminister Isabella Lövin upp.

Havssatsningen är välbehövd. Några av de senaste nyheterna från haven är att torskbeståndet i Östersjön haltar och att fiskyngel hellre äter plast än plankton. Nyligen sa också miljöminister Karolina Skog att Sverige står alltmer ensamma i inställningen att beslut ska fattas på vetenskaplig grund.

Helt mörkt är det däremot inte, regeringen ger ökade resurser för att skydda den svenska havsmiljön, Östersjöns svavelutsläpp minskade med 90 procent på ett år och Obama har precis skapat världens största skyddade marina område.

Enligt FN:s nya hållbarhetsmål ska:

  • minst 10 procent av kustnära och marina områden bevaras, och resterande ska skötas på ett hållbart sätt.
  • överfiske och tjuvfiske stoppas för att skapa starka populationer, och
  • vissa typer av fiske ska förbjudas för att minska svinnet.

Allt detta ska vara uppnått till 2020. Till 2025 ska marina föroreningar ha minskat drastiskt, och förebyggande åtgärder satts in.

Miljö online2

Liknande artiklar