Allt mer biogas i Sverige

Foto: Anders Hellberg

Produktionen ökar, visar ny statistik från Energimyndigheten.

I Sverige har en ökad kapacitet för att producera biogas lett till att produktionen nu också ökar. I veckan publicerade Energimyndigheten ny statistik där det framgår att biogasproduktionen i Sverige var 1 947 GWh år 2015 vilket är cirka nio procent mer jämfört med året innan.

I Energimyndighetens rapport (pdf) kan man läsa att det finns 282 biogasanläggningar i Sverige. Av den totala biogasen som producerades kom 36 procent från avloppsreningsverk, 44 procent från samrötningsanläggningar, 9 procent från deponier, 6 procent från industrianläggningar och 3 procent från gårdsanläggningar.

Den största delen av biogasproduktionen skedde i Skåne, Västra Götalands, Östergötlands och Stockholms län. Av den producerade biogasen gick närmare två tredjedelar till uppgradering, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon.

Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige, kommenterar statistiken så här i ett pressmeddelande:

– Siffrorna visar att biogasproduktionen ökat ytterligare under 2015, vilket är mycket glädjande. Biogas är ett av världens smartaste alternativa drivmedel som sluter kretsloppen och bidrar till målet om fossilfria transporter år 2030.

Miljö online2

Liknande artiklar