Förnybart stod för 70 procent av världens el-investeringar förra året

Foto: Kenueone

Cirka 70 procent av världens investeringar i elproduktion 2015 var i förnybar energi. Totalt investerades nästan 300 miljarder amerikanska dollar i vind, sol och vattenkraft. Allra mest satsar Kina.

Fossilfri el från förnybart och kärnkraft ökade mer än vad hela världens elbehov ökade under 2015, visar en ny rapport från International Energy Agency. 

Kärnkraftsinvesteringarna 2015 var de högsta på 20 år, vilket till största del beror på att Kina bygger ut sin kärnkraft. Däremot går det trögt för kärnkraftsbyggandet i både Europa och Nordamerika. Förnybart stod för den allra största delen av investeringarna i fossilfri el.

Världens efterfrågan på kol minskade 2015. En viktig anledning till det är att Kina håller på att minska sin kolbrytning och USA har samtidigt minskat sin efterfrågan på kol. Däremot så ökar tyvärr kolinvesteringarna i Indien.

Världens investeringar i gas och olja minskade med 25 procent 2015, men det har det inte inneburit  att gas- och oljeproduktionen minskat med 25 procent. Cirka två tredjedelar av de minskade investeringarna berodde på lägre kostnad och bara en tredjedel beror på minskad aktivitet.

Om man ser till hela världen så står fossilenergi ändå för 55 procent av  energiinvesteringarna 2015, det är dock en minskning från 61 procent 2014.


FÖRDJUPNING: Hur kan mer än hälften av världens energiinvesteringar vara i fossilenergi samtidigt som mer än hälften av världens investeringar i elproduktion är i förnybar energi?

Energi är ett breddare begrepp än el. El är ett av flera sätt att använda energi. Andra sätt att använda energi är värmeproduktion och bränsle för transporter. Skillnaden mellan energi och el märks tydligt när det gäller olja. Olja är världens enskilt största energikälla och står för 31,3 procent av världens energitillförsel. Däremot står olja bara för 4,3 procent av världens elproduktion. Det beror på att mer än två tredjedelar av världens olja används som drivmedel för transporter och endast en liten del för elproduktion. Den allra största delen av de oljeinvesteringar som skedde 2015 används till drivmedel och inte till elproduktion.

Miljö online2

Liknande artiklar