Insamling bidrog till att gammelskog blir naturreservat

Foto: Anders Hellberg

Ett 40-tal arter som indikerar höga naturvärden har påträffats i skogen. 

I veckan stod det klart att Iglekärrs gammelskog i Ale kommun några mil norr om Göteborg skyddas. Området är cirka 75 hektar stort och här finns värdefull blandskog och flera rödlistade arter.

Skogen har under flera år varit föremål för en insamling genom Naturarvet, en stiftelse som har som mål att förvärva områden med skyddsvärd skog för att på så sätt medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige.

Då det gäller Iglekärrs gammelskog så skrev Naturarvet för några år sedan kontrakt med dåvarande markägarna om att få köpa skogsområdet. Därefter påbörjades insamlingen.

Länsstyrelsen i västra Götaland, som också spelat en central roll då det gäller skyddet av skogen, skriver nu i ett pressmeddelande:

Under årens lopp har en stor mängd privatpersoner, företag med flera engagerat sig i insamlingen. En insamling som när den nått halva målet ledde till att Länsstyrelsen beslutade att bidra till bevarandet av området genom att skjuta till återstående del av köpeskillingen.

Miljö online2

Liknande artiklar