Ny rapport lyser upp vägen för svensk solenergi

Foto: Hanjin (CC BY-SA 3.0)

Igår presenterade Energimyndigheten sitt förslag för hur svensk solenergi ska gå från ord till handling.

I den nya rapporten uppskattar Energimyndigheten att solenergin kan komma att stå för som mest tio procent av vår totala elanvändning år 2040. Siffran kan tyckas blygsam, men bör för bästa effekt ses i förhållande till dagens situation i vilken solenergin står för endast 0,08 procent av vår totala elanvändning. Ökningen är dock inte att uppnås utan lite hjälp på traven.

Enligt Energimyndighetens Zinaida Kadic beror avsaknaden av en svensk solrevolution inte bara på vårt geografiska läge, utan på grund av solpanelens gamla ärkefiende – krångliga regelverk och en förödande byråkrati.

Ett av förslagen som nu har lämnats till regeringen pekar på initiativ som underlättar för investeringar. Ett exempel är solROT-avdrag, ett skatteavdrag som, förutom att nöjt rulla runt på tungspetsen, skulle förkorta och förenkla processen för de som vill börja tillverka sin egen el.

Energimyndighetens rapport är en del i kraftsamlingen för att uppnå de mål som satts för Sveriges fossilfria framtid.

Miljö online2

Liknande artiklar