Regeringen kan dras inför rätta för brunkolsaffären

Tyska kolkraftverk
Foto: Greenpeace

Greenpeace vill dra regeringen inför rätta för att de hemligstämplat alla dokument som rör försäljningen av Vattenfalls brunkol till det tjeckiska bolaget EPH.

Efter att försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol godkänts av regeringen, trots massiv kritik, begärde Greenpeace ut de handlingar som låg till grund för beslutet. De ville se hur regeringen resonerat kring klimathänsyn, med tanke på att brunkolen kan stå för upp till 20 gånger så höga utsläpp som hela Sveriges totala utsläpp. De fick då svaret att samtliga dokument var hemligstämplade.

Vi bad att få se rubrikerna på de dokument som ärendet innehöll, så att vi kunde välja vilka av dem vi skulle överklaga för hemligstämplande. Som svar fick vi en lista på 189 dokument. Varje rubrik, för varje dokument, var hemligstämplad. Namnet på själva ärendet var hemligt också, skriver Dima Litvinov på Greenpeace.

Greenpeace har nu gått till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt att beslutet att hemligstämpla dokumenten omprövas.

Allmänhetens legitima intresse av att få insyn i hur regeringen resonerat är fortfarande överväldigande. Det är också en principiell fråga för Greenpeace, det borde vara det för oss alla, att regeringen inte får slentrianmässigt hemligstämpla allmänna handlingar, speciellt när miljön och klimatförändring är i fråga, säger Greenpeace juridiska ombud David Loveday till Svenska Dagbladet.

Tidigare i höstas stämde två ungdomsorganisationer – PUSH Sverige och Fältbiologerna – tillsammans med 176 privatpersoner staten för försäljningen av brunkolet, eftersom de bland annat anser att det bryter mot internationella klimatavtal. Magnoliamålet som fallet kallas väntar fortfarande på besked från tingsrätten om fallet kommer att prövas i domstol.

Miljö online2

Liknande artiklar