Rosshavet blir världens största marina naturreservat

Foto: Public domain

Världens största marina skyddsområdet förverkligas i Antarktis. Men avtalet gäller bara under en begränsad tidsperiod.

I ett pressmeddelande i fredags meddelade Kommissionen för bevarande av Antarktis marina resurser (CCAMLR) att ett reservat ska inrättas i Antarktis. Reservatet, som gäller Rosshavet, innebär att 1,55 millioner kvadratkilometer skyddas, en yta nästan lika stort som Skandinavien. Enligt avtalet kommer aktiviteter i området att begränsas eller helt förbjudas för att skydda habitat och bevara ekosystem. 72 procent av området blir helt skyddat från fiske, i övriga områden kommer det att vara tillåtet att ta upp fisk för forskningssyften.

Under flera år har frågan tagits upp för omröstning, men har krävt konsensus från EU och 24 länder. Tidigare år har Ryssland satt sig emot men gick så med på avtalet i igår. Rosshavet förväntas bli reservat från och med december 2017.

CCAMLRs chefssekreterare Andrew Wright menar att beslutet saknar motstycke i internationella förhandlingar gällande skydd av marina områden.

”Det har varit en väl värd väntan eftersom det nu finns ett avtal mellan medlemsländerna att detta är det rätta att göra och att de kommer arbeta mot en framgångsrik implementering av det marina reservatet” Sa Wrigth i pressmeddelandet

Området har varit väldigt lite utsatt för mänsklig påverkan och innebär därför ett väl bevarat ekosystem med omkring 10 000 arter. Skyddet ska dock endast gälla i 35 år, något man är kritisk mot från svenskt håll. Bo Fernholm, professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och delegat vid mötet, säger till SVT att avtalet är en kompromiss.

”Från svensk sida har vi inte uppnått det vi helst skulle vilja. Kompromissen är värdefull men vi hade velat ha ett skyddsområde utan en tidsgräns”

Miljö online2

Liknande artiklar