Sveriges befolkning tycker det är viktigt att skydda värdefull natur

Foto: Michael Engman / Engmanbild

Ny undersökning från Naturvårdsverket.

TNS Sifo har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt vad befolkningen i Sverige anser om skyddad natur.

Resultatet (pdf) visar att 80 procent instämmer helt och tolv procent instämmer delvis i att det är viktigt att skydda natur. Det kan jämföras med tre respektive två procent som är helt oenig eller delvis oenig i att detta är viktigt.

Maano Aunapuu, tf sektionschef på Naturvårdsverket, säger i ett pressmeddelande:

– Det är glädjande att se det fortsatt starka stödet. Att skydda naturen bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs, inte nu och inte i framtiden.

Han fortsätter:

– Sveriges 29 nationalparker och drygt 4 400 naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och också görs tillgänglig för naturupplevelser och friluftsliv. Det är sannolikt en förklaring till att Sveriges befolkning tycker det är viktigt att skydda värdefull natur.

_____

En karta med samtliga skyddade områden i Sverige finns här.

Miljö online2

Liknande artiklar