Unicef: ”Inget samhälle har råd att ignorera luftföroreningar”

Foto: Mbragion (Public Domain)

Vart sjunde barn andas luft som har dömts vara alltför förorenad för mänskligt liv, det presenterar Unicef i en ny rapport idag.

Det rör sig enligt rapporten om 300 miljoner barn världen över som bor i områden där luftföroreningarna ofta är sex gånger högre än de riktlinjer som satts av WHO. Störst fara är det för barn som lever i södra Asien och i Afrika.

Orsakerna bakom den skadliga luftkvalitén är fossila bränslen, avgaser och avfallsförbränning, men starka kopplingar finns även till användning av ved och kol för matlagning och uppvärmning av hem.

“Barn är mer mottagliga till luftföroreningar än vuxna eftersom deras lungor, hjärnor och immunsystem fortfarande är under utveckling och deras luftvägar är mer genomträngliga. Små barn andas också snabbare än vuxna och tar in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt”, förklarar rapporten.

Med en vecka kvar innan COP22 drar igång i Marrakesh hoppas Unicef att den nya informationen ska kunna mana världens ledare till handling.  I rapporten presenteras även fyra steg som ska ledsaga utvecklingen för en bättre luftkvalité. Dessa innefattar bland annat bättre tillgång till sjukvård, investeringar i förnybar energi och att förbjuda att förorenande aktiviteter förläggs nära skolor och lekplatser.

Rapporten i sin helhet kan läsas här.

Miljö online2

Liknande artiklar