Världens förnybara förmåga äntligen större än kolkraftens

Foto: Uwe Potthoff (CC BY 2.0)

För första gången någonsin kan världens förnybara energislag producera mer elektricitet än kolkraft, och den förnybara förmågan fortsätter att vinna mark.

Enligt en ny rapport från International Energy Agency (IEA) installerades det under förra året en halv miljon solpaneler om dagen och i Kina restes två nya vindturbiner varje timme. Det har lett till att den installerade kapaciteten hos förnybara energislag nu är högre än den för kolkraft.

Men viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att kapacitet inte är samma sak som den faktiska producerade elektriciteten. Med kapacitet menas den mängd elektricitet som de förnybara källorna kan producera under perfekta förhållanden. Men solen skiner som bekant inte dygnet runt och likaså händer det att vinden mojnar. Kolet kan däremot producera när andan faller på, dag som natt. Förnybara energikällor genererar därmed alltid mindre elektricitet än vad kapaciteten allena kan få en att tro.

Trots att den faktiska mängden förnybar elektricitet ännu överskuggas av mängden kolkraft menar IEA att utvecklingen är mycket positiv. Enligt rapporten fortsätter den förnybara framryckningen mycket tack vare nationella skattelättnader och ständigt lägre kostnader.

Miljö online2

Liknande artiklar