Världshungerdagen sätter fokus på klimatförändringarna

Foto: Public domain

”Climate is Changing. Food and agriculture must too.” Så lyder temat för årets upplaga av världshungerdagen, en dag som årligen arrangeras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

För att uppmärksamma hunger och undernäring anordnas varje år Världshungerdagen (World Food Day) i länder världen över. I år är alltså temat klimatförändringar och hur jordbruk och matproduktion måste anpassas till förändrade förutsättningar, samtidigt som de måste utvecklas i riktning mot en mer hållbar och resilient produktion. Det betyder till exempel att vi behöver använda odlingsbar mark och resurser mer effektivt och även effektivisera produktionskedjan för livsmedel, skriver FAO på sin hemsida.

Mat och klimat är tätt sammanlänkade. Matproduktion medför utsläpp av växthusgaser och påverkar ekosystem. Klimatet i sin tur, påverkar livsmedelsförsörjningen i och med ökad risk för torka, översvämningar och andra typer av extremväder. Dom hårdast drabbade är de som är beroende av jordbruk som inkomstkälla och tillhör ofta den andel som lever i fattigdom. Hållbar produktion och konsumtion för att bevara planetens ekosystem idag, såväl som för framtida generationer är också en del av Agenda 2030 och de utvecklingsmålen från FN.

På jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om matens klimatpåverkan och hos FAO finns tips för en minskad klimatpåverkan.

SMB har tidigare uppmärksammat matens miljöpåverkan, läs bland annat:

Rockström: ”Vi håller på att äta ihjäl både oss själva och planeten”

Miljö online2

Liknande artiklar