13 nya naturreservat i Örebro län

Foto: Anders Hellberg

Sammanlagt skyddas nu områden med en areal på 1 300 hektar.

Länsstyrelsen i Örebro meddelade i veckan att man fattat beslut om att bilda 13 nya naturreservat. Områdena är utspridda i sju kommuner och har en sammanlagd areal på närmare 1 300 hektar.

I ett pressmeddelande förklarar länsstyrelsen vad det handlar om för sorts naturområden:

Bland besluten finns stora barrskogar med tjädrar och tretåiga hackspettar, vidsträckta våtmarker med rik fågelfauna, vattendrag med öring och flodpärlmussla och ett av Sveriges största och artrikaste rikkärr, Venakärret vid Älvhyttan.

Hans Ljungkvist, en av handläggarna som har arbetat med att ta fram de nya reservaten, säger i samma pressmeddelande:

– Årets reservatsbeslut visar på den stora bredd av naturtyper som vi har i Örebro län och det är roligt att de nya reservaten är spridda i så många kommuner.

De skyddade områdena innehåller omkring 870 hektar produktiv skogsmark. Därmed tas ett ytterligare steg mot att nå det av riksdagen beslutade målet om att ytterligare 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska skyddas formellt mellan 2014 och 2020.

I Örebro län är knappt tre procent av den produktiva skogsmarksarealen skyddad i dag.

______

De aktuella områdena som nu blir naturreservat är fördelade enligt följande:

Askersunds kommun, Ödesdovra, barrskog/kalkbarrskog, 35 hektar
Degerfors kommun, Julömossen, barrskog/våtmark, 135 hektar
Hällefors kommun, Nedre Sävälven, barrskog/våtmark/vattendrag/sjö, 421 hektar
Hällefors kommun, Mettjärn, barrskog/våtmark/vattendrag/sjö, 347 hektar
Hällefors kommun, Svinhöjden, barrskog/gransumpskog, 74 hektar
Karlskoga kommun, Kärne, kalkbarrskog, 17 hektar
Lindesbergs kommun, Köttsala, kalkbarrskog, 24,2 hektar
Lindesbergs kommun, Mårdshytte kalkskog, kalkbarrskog, 21 hektar
Nora kommun, Alntorps storskog, barrskog, 45 hektar
Nora kommun, Meshattbäcken, barrskog/våtmark/bäck, 65 hektar
Nora kommun, Venakärret, barrskog/kalkbarrskog/rikkärr/vattendrag, 67,2 hektar
Örebro kommun, Arvaby, barrskog/kalkbarrskog, 7,8 hektar
Örebro kommun, Stockebäcksäng (utvidgning), ädellöv på kalk, 14 hektar

Miljö online2

Liknande artiklar