”Bevara hela det fiskefria området i Kattegatt”

Foto: Anders Hellberg

Länsstyrelsen i Skåne vill ha en dialog med regeringen för att på bästa sätt skydda naturvärdena både i det fiskefria området och i övriga Kattegatt.

Supermiljöbloggen har flera gånger tidigare skrivit om hur Sverige och Danmark under 2009 beslutade att det skulle införas fiskeregleringar i Kattegatt i syfte att skydda torsken. Bland annat stängdes ett stort område utanför Laholmsbukten helt för fiske, något som gynnat fiskebestånden i Kattegatt, men som också varit bra för den biologiska mångfalden på bottnarna som på detta sätt skyddats från fysisk påverkan i form av trålning.

I Danmark finns dock en vilja, inte minst hos yrkesfiskarna, att nu öppna upp området för fiske igen. Samtidigt har en lång rad organisationer och myndigheter i både Sverige och Danmark uppmanat de två regeringarna att ge området ett fortsatt skydd.

Länsstyrelsen i Skåne som jobbat länge med frågan skickade i går en skrivelse (pdf) till näringsdepartementet, miljö- och energidepartementet och Havs- och vattenmyndigheten. Budskapet i skrivelsen är kort och gott att hela det fiskefria området i Kattegatt måste bevaras även i framtiden.

Länsstyrelsen har själv inlett ett arbete med att bilda naturreservat med Sveriges territorialgräns som yttergräns. I skrivelsen förklarar man nu:

Ett av huvudsyftena för denna reservatsbildning är att skydda havsbottnen. Länsstyrelsen vill därför förtydliga vikten av att det befintliga fiskeförbudet kvarstår i området. En uppluckring av nuvarande reglering innebär förlust av både kartlagda och sannolika naturvärden, men också att länsstyrelsens prioriterade uppdrag att arbeta med marint områdesskydd försvåras avsevärt.

Skrivelsen avslutas:

Länsstyrelsen eftersöker en dialog med regeringen och Havs- och vattenmyndigheten för att på bästa sätt skydda värdena i det fiskefria området och i övriga Kattegatt. Myndighetens arbete påverkas i mycket hög grad av framtida regleringar för skydd och fiske.

Sist frågan var uppe i riksdagen, då Vänsterpartiets Jens Holm undrade om den svenska regeringen tänker slå vakt om fiskestoppet i Kattegatt, svarade miljöminister Karolina Skog (MP):

– Det förs en förhandling med Danmark om ett specifikt område i Kattegatt. Förhandlingen pågår, och jag kan därför självklart inte kommentera detaljerna i den ännu.

Miljö online2

Liknande artiklar