Energieffektivisering och förnybart viktigast för att nå klimatmålen

Foto: hpgruesen

Satsning på energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste åtgärderna för att inte gå över tvågradersgränsen, enligt en klimatrapport från International Energy Agency (IEA). Rapporten bygger på ett scenario där klimatmålen nås med befintlig teknik och utan att BNP påverkas.

Kostnaderna för förnybar energi sjunker. För solceller har kostnaden minskat med två tredjedelar mellan 2010 och 2015. Kostnaden för landbaserad vindkraft har minskat med 30 procent under samma tid.

Utvecklingen inom förnybar energi har aldrig gått så fort som nu, men trots det går det för långsamt. För att nå klimatmålen behöver investeringarna i förnybar energi vara större än vad de hittills har varit.

Kolanvändningen utan CCS måste minska dramatiskt efter 2030 och ha upphört vid 2050 för att tvågradersgränsen inte ska passeras. Om naturgas ersätter kol leder det till lägre utsläpp, men efter 2035 behöver användningen av naturgas utan CCS också minska. Det behövs det även kärnkraft och koldioxidlagring (CCS) för att tvågradersgränsen inte ska passeras, enligt IEA:s scenario.

Om temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader måste utvecklingen gå ännu snabbare än så. Om temperaturökningen ska stanna vid 1,5-grader är koldioxidinfångning från bioenergi (BECCS) och andra tekniker som tar ner koldioxid från atmosfären viktiga.

Miljö online2

Liknande artiklar