Granskningen: Inget av de svenska partierna lever upp till Parisavtalet

Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagspartierna saknar en tillräckligt kraftfull klimatpolitik, trots att majoriteten (av dem) stöttar de uppsatta klimatmålen. 

Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna röstat för att godkänna Parisavtalet, det internationellt bindande klimatavtal som är avgörande för världens möjligheter att motverka klimatförändringarna. Dessvärre visar en granskning gjord av Naturskyddsföreningen att inget av partierna för en politik som gör att Sverige kommer kunna leva upp till målen. Såhär skriver Naturskyddsföreningen om de olika partiernas klimatpolitik:

  • Moderaternas budget bedöms öka utsläppen av växthusgaser. Partiet satsar 8,1 miljarder på att sänka kostnaden för att köra bil med bensin och diesel, och på höjda dieselskattesubventioner.
  • Liberalerna kan vara på väg att passera Centerpartiet som det alliansparti som satsar mest på klimatet i budgeten. L har tydliggjort sin politik för höjda klimatskatter, grön skatteväxling och borttagande av klimatskadliga subventioner.
  • Centerpartiet satsar mycket på grön skatteväxling, men är också det parti som satsar mest på höjda dieselskattesubventioner. Politiken blir ryckig, där vissa åtgärder leder till minskade utsläpp, medan andra tvärtom bromsar utsläppsminskningarna.
  • Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet höjer miljöbudgeten och satsar mycket på klimatinvesteringar. Partierna saknar dock en effektiv politik mot bilismens utsläpp. De genomför ingen grön skatteväxling och är generellt för försiktiga gällande höjda klimatskatter.
  • Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna är numera alla anhängare av grön skatteväxling, men minskar också miljöbudgeten drastiskt jämfört med regeringen och Vänsterpartiet.
  • Sverigedemokraterna betraktar klimatsatsningar som slöseri, ifrågasätter klimatforskningen och saknar en seriös klimatpolitik.

Vidare föreslår Naturskyddsföreningen tre fokusområden för att stärka den svenska klimatpolitiken. Dessa är att starta blocköverskridande samtal om en grön skatteväxling, att omedelbart ta krafttag mot bilismens utsläpp, och att slopa samtliga klimatskadliga subventioner.

Miljö online2

Liknande artiklar