Ingen ökning av koldioxidutsläpp för tredje året i rad

Foto: NASA (Public domain)

Efter att tidigare ökat varje år ligger nu världens människoorsakade koldioxidutsläpp för tredje året i rad på en stabil nivå. Stagneringen kan vara första tecknet på en minskningstrend.

Nyheten kommer från Clobal Carbon Project, som varje år mäter hur världens människors utsläpp ser ut och hur mycket koldioxid som absorberas av naturen. För tredje året i rad har man nu observerat att världens totala utsläpp av koldioxid varken ökat eller minskat nämnvärt mycket. Tidigare har utsläppen ökat med cirka tre procent årligen, men för 2016 är nu ökningen endast 0.2 procent. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten under samma tid ökat, trots att fossila utsläpp och stark ekonomisk tillväxt ofta ses som starkt sammankopplade.

Nuvarande trender visar också att världens utsläpp rör sig från de värsta tänkbara scenarierna som FN:s klimatpanel IPCC förutsett. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Den nuvarande prognosen för utsläppen följer Parisavtalets åtaganden, som istället för att leverera enligt avtalets mål om att begränsa uppvärmningen till två grader istället för oss mot potentiellt livsfarliga tre graders uppvärmning. Eftersom koldioxid lagras i atmosfären i drygt hundra år byggs ändå den totala koldioxidmängden upp i hög hastighet, så det måste till snabba åtgärder för att kunna klara tvågradersmålet.

Därför hänger mycket på att världens länder steppar upp sitt klimatarbete och ökar ambitionen av sina åtaganden. Många hoppas att det ska skapas momentum för just detta under klimatförhandlingarna i Marrakech som pågår 7-18 november.

Miljö online2

Liknande artiklar