Kanada säger adjö till kolet

Foto: Public Domain

USA:s förnybara framtid må sväva i ovisshet, men norr om gränsen fortsätter man i full galopp. Enligt ett pressmeddelande kommer den kanadensiska kolkraften snart ta sitt sista bolmande andetag.

Det var på måndagen som Kanadas miljöminister, Catherine McKenna, berättade om landets nya plan som innebär att kolet kommer att vara borta till 2030. Målet är att 90 procent av elproduktionen vid den tiden kommer att komma från icke förorenande källor.

I dagsläget står kolkraften för 10 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. Att fasa ut kolkraften och uppnå 90 procent ren el skulle vara en klimatgärning lika god som att ta 1,3 miljoner personbilar ur bruk.

Att ta bort traditionell kolkraft ur vår energimix och ersätta den med renare teknik kommer att kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser, förbättra kanadensarnas hälsa och gynna framtida generationer i många år framöver. Det sänder en klar signal till världen att Kanada är en utmärkt plats för att investera i ren energi. Det säger miljöminister Catherine McKenna i ett pressmeddelande.

De få kolkraftverk som trots allt blir kvar efter 2030 kommer att vara utrustade med teknik för att fånga upp och förvara koldioxidutsläppen, så kallad carbon capture and storage.

Andra länder som också utropat framtida kolfrihet är bland andra Finland och Storbritannien. Den sistnämnde planerar dock att stänga ner sitt sista kolkraftverk redan 2025.

Miljö online2

Liknande artiklar