Klimattoppmötet i Marrakech sätter agendan för framtidens klimatarbete

Foto: Climate Alliance Org

Under gårdagen inleddes det två veckor långa COP22 i Marrakech. Årets klimattoppmöte är en viktig början på att omsätta Parisavtalets löften till verklighet.

Förhandlare från 196 länder möts nu i Marocko för att bena ut hur processen för att införliva fjolårets klimatavtal i ländernas faktiska miljöarbete ska se ut. Den utmaningen är direkt avgörande för om avtalet lyckas eller inte. Frankrikes miljöminister Ségolène Royal uppgav enligt The Guardian att man informellt bestämt att år 2018 är deadline för hur grunden till implementeringen ska ske.

Rent praktiskt innebär det att man ska försöka få ordning på de tre största knäckfrågorna:
– Hur man man ska mäta och spåra enskilda länders koldioxidutsläpp.
– Hur flera miljarder dollar i klimatfinansiering ska fördelas på ett rättvist sätt.
– Vilka förutsättningar som ska ge fattiga länder rätt till kompensation vid klimatrelaterade naturkatastrofer.

I övrigt verkar stämningen i inledningen av förhandlingarna vara god, även om mycket just nu överskuggas av presidentvalet i USA. Utgången i valet kan få stor påverkan på hur världens klimatarbete de närmaste åren kommer se ut. Donald Trump har gjort sig känd för sina gravt klimatförnekande uttalanden, och förutspås bli en rejäl bromskloss till det globala klimatarbetet ifall han väljs till president. Hillary Clinton vill däremot fasa ut fossila bränslen och satsa på förnybar energi. 

Miljö online2

Liknande artiklar