Nio nya naturreservat i Västernorrland

Foto: Anders Hellberg

Sammanlagt skyddas 884 hektar, varav 510 hektar består av produktiv skogsmark.

Länsstyrelsen i Västernorrland meddelade i veckan att man beslutat om att inrätta nio nya naturreservat i länet. Syftet är att säkra länets mest unika naturområden och bland annat skyddas nu en botaniskt värdefull skogsmyrmosaik, brandpräglade tallskogar och lövrika skogar, en gles gammal höghöjdsskog samt en grandominerad naturskog med starkt hotad insektsfauna.

– Länet har nu 193 naturreservat och en nationalpark. Tillsammans omfattar de cirka 1,2 procent av den produktiva skogsmarken i länet, säger Torbjörn Engberg, chef för enheten Skyddad natur, i ett pressmeddelande.

De nio nya naturreservaten är:

Storlomsjömyran-Björkbäcksmyrans naturreservat i Sundsvalls kommun
Storlek: 426 hektar

Killingkullens naturreservat i Örnsköldsviks kommun
Storlek: 31 hektar

Gammyrbrännans naturreservat, Örnsköldsviks kommun
Storlek: 64 hektar

Björnbergskogens naturreservat i Sollefteå kommun
Storlek: 68,4

Bågtjärnskogens naturreservat i Sollefteå kommun
Storlek: 43

Surpussbergets naturreservat i Härnösands kommun
Storlek: 110 hektar

Nördhöjdens naturreservat i Sollefteå kommun
Storlek: 53 hektar

Holänningskogens naturreservat, Ånge kommun,
Storlek: 43 hektar

Sundsjöhöjdens naturreservat, Kramfors kommun,
Storlek: 48 hektar

Miljö online2

Liknande artiklar