Nya Zeelands största stad vill stoppa oljeborrning

Solnedgång på strand i Nya Zeeland
Foto: Linn Rönnols

Till skillnad från sin regering motsätter sig Nya Zeelands största stad Auckland oljeborrning till havs, enligt ett beslut som röstats fram i regionens fullmäktige nyligen. Anledningarna är många – man vill skydda kust- och havsmiljön, undvika oljans klimatpåverkan och skydda turismen och fisket.

Auckland blev nyligen den femte staden i Nya Zeeland att motsätta sig oljeprospektering och oljeborrning. En vecka innan beslutet röstade även Christchurch, Nya Zeelands tredje största stad, igenom samma sak. Även universitetsstaden Dunedin samt Kaikoura och Gisborne har röstat mot oljeborrning till havs.

Beslutet fattades av flera anledningar, bland annat de potentiellt katastrofala konsekvenser oljeborrning kan ge på kustmiljön, havsmiljön och fiskeindustrin. Andra anledningar som togs upp var att man vill undvika klimatpåverkan och kunna hålla sig till Parisavtalets mål.

Med beslutet vill man även skydda världens mest sällsynta delfin, de starkt hotade Mauidelfinerna. Idag finns det bara 55 Mauidelfiner kvar i världen. Att turismen är viktig för Nya Zeeland var ytterligare en anledning för politikerna att motsätta sig oljeborrning – vem vill besöka en strand förorenad av ett oljeutsläpp?

Enligt Greenpeace är beslutet historiskt och en stark signal om att regeringens oljepolitik inte har stöd.

Det här är stort. Det betyder att två av de största fullmäktige i landet nu har gått ut i stark protest mot regeringens klimatförstörande linje [som går ut på] att leta efter den olja vi inte kan bränna om vi vill ha en framtid för våra barn, säger Steve Abel på nyzeeländska Greenpeace.

Aucklands fullmäktige tror inte att oljeborrning skulle bidra till särskilt mycket pengar för regionen. De vill hellre satsa på grön energi.

Istället för att uppmuntra fortsatt oljeprospektering, borde ansträngningar fokuseras på att utveckla möjligheter och strategier för ren energi som kan skapa arbetstillfällen och ersätta förorenande energikällor, står det i fullmäktiges beslut.

Miljö online2

Liknande artiklar