14 Nobelpristagare uppmanar Nobelstiftelsen att divestera

Alfred Nobel
Foto: Public domain

Nobelstiftelsen uppmanas att divestera, alltså sälja sina tillgångar, från kol, olja och gas, i ett brev underskrivet av 14 Nobelpristagare och 4 klimatforskare. De menar att det går emot Nobelstiftelsen och Alfred Nobels principer att tjäna pengar på verksamheter som förstör vårt klimat.

Nobelstiftelsen förfogar över mer än 4 miljarder kronor – pengar som finansierar Nobelpriset. I ett öppet brev uppmanas de nu att divestera, det vill säga sälja av, sina tillgångar i olja, kol och gas, skriver Fossil Free i ett pressmeddelande. Av forskarna som skrivit under brevet är de flesta tidigare Nobelpristagare, och de menar att Nobelstiftelsen borde föregå med gott exempel i klimatarbetet eftersom det blir allt mer akut att göra något åt klimatförändringarna.

I sitt testamente skrev Alfred Nobel att priser bör delas ut till dem som ’ska ha tilldelat den största nyttan till mänskligheten’. Allt eftersom pristagare och forskare anammar Alfred Nobels sista ord är det vår förhoppning att Nobelstiftelsen också agerar i mänsklighetens intresse vilket inkluderar att bry sig om hälsan hos den planet som vi alla förlitar oss på, skriver forskarna i brevet (pdf) enligt ett pressmeddelande från Fossil Free.

Brevet är adresserat till Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten och är underskrivet av 14 Nobelpristagare från olika länder som fått Nobelpriset i medicin, kemi, fysik eller fred. Dessutom har fyra klimatforskare som bidrog till att FN:s klimatpanel IPCC fick fredspriset 2007 skrivit under.

Nobelstiftelsen har spelat en historisk roll i arbetet mot klimatförändringar genom att lyfta fram människor som studerat och uppmärksammat mänsklighetens påverkan på klimatet. Idag är behovet akut, då vi i en allt varmare värld strävar efter att implementera Parisavtalet, och vi ber er att göra mer. Våra kunskaps- och kulturinstitutioner måste göra mer än att utbilda, de måste bli exempel på en ny väg framåt, fri från de industrier som skadat klimatet allra mest, står det i brevet.

Fossil Free har en kampanjgrupp som jobbar för att få Nobelstiftelsen att divestera. De har bland annat serverat ”drinkar” som bestod av olja i champagneglas för att uppmärksamma frågan.

Här kan du skriva under namninsamlingen för att stödja Divest Nobel-kampanjen.

Miljö online2

Liknande artiklar